รวมพลังสร้างสุขภาพ

มหกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น-แอโรบิค
ครั้งที่ 13 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

ลงทะเบียน วิ่ง มินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร

โครงการ "รวมพลังสร้างสุขภาพ" มหกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น-แอโรบิค
ครั้งที่ 13 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

 

ปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์